You are currently viewing Stablecoin:  Novi izazov za male pravne sisteme?

Stablecoin: Novi izazov za male pravne sisteme?

Jedan od najatraktivnijih globalnih izazova današnjice odnosi se na kriptovalute i Blockchain tehnologiju.

Meet up organizujemo sa ciljem boljeg razumijevanja opšteg pravnog konteksta u kojem se pojavljuje sve više okolnosti u vezi s kriptovalutama, te opisa njihovog ponašanja u malim pravnim sistemima kakva je Crna Gora.
Bez obzira na to odnosi li se na IT svijet, finansijsku industriju, trgovinu ili propise i zakonodavstvo, ne može se ne primijetiti da ta pitanja zaokupljuju široku pažnju subjekata uključenih u poslovni i finansijski sektor, te ciljaju na širok raspon tema, od običnih ljudi do donositelja politika i odluka.

Nalaze naučnog rada predstavlja nosilac rada, doktorand pravnih nauka Andrej Bracanović.

Podsjećamo, meet up se organizuje u ponedeljak, 11.oktobra u 18.00h u Event&Training centre – Kuća Čubranović 1630, a potvrdu prisustva skupu, pošaljite na e-mail adresu: info@upbeathub.com.