Info sesija o Co-creation programu

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid otvara poziv za prijavu na ovogodišnji Co-creation program. CO-creation programme je osmišljen kao poseban način podrške

Stablecoin: Novi izazov za male pravne sisteme?

Jedan od najatraktivnijih globalnih izazova današnjice odnosi se na kriptovalute i Blockchain tehnologiju. Meet up organizujemo sa ciljem boljeg razumijevanja opšteg pravnog

Pozivamo Vas da uzmete učesće na razgovoru o jednom od najatraktivnijih globalnih izazova današnjice – kriptovalute i Blockchain tehnologiju. Ovaj skup organizujemo

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid u okviru projekta „Razvoj prekogranične mreže kreativne industrije – CREATIVE@CBC“ , u saradnji sa partnerskim organizacijama