You are currently viewing Meet UP sa Andrijom Bracanovicem – Stablecoin: Novi izazovi za male pravne sisteme?

Meet UP sa Andrijom Bracanovicem – Stablecoin: Novi izazovi za male pravne sisteme?

Pozivamo Vas da uzmete učesće na razgovoru o jednom od najatraktivnijih globalnih izazova današnjice – kriptovalute i Blockchain tehnologiju.

Ovaj skup organizujemo sa ciljem boljeg razumijevanja opšteg pravnog konteksta u kojem se pojavljuje sve više okolnosti u vezi s kriptovalutama, te opisa njihovog ponašanja u malim pravnim sistemima kakva je Crna Gora.
Uvod u razgovor biće predstavljanje naučnog rada nosilaca radne grupe na temu “Stablecoin: novi izazovi za male legalne sisteme”, doktorand pravnih nauka Andrej Bracanović. Skup će se organizovati u ponedeljak, 11.oktobra u 18.00h u Event&Training centre – Kuća Čubranović 1630, ul. Kralja Nikole 36, Stara Varoš.

Projekat “Primjena blockchain rješenja u turističkoj industriji” finansira se preko IPA Kolaborativne grant šeme za inovativne projektne ideje i kofinasiran je od strane Vlade Crne Gore.

?Molimo Vas da potvrdu prisustva skupu, pošaljete na e-mail adresu: info@upbeathub.com . Broj mjesta je ograničen!